Can anyone help me with a better Config Gen that supports all country?

iamgideonduah

Lurker
Registered
English Readers

Do you know how to change Gtm, Globe in Connection mode to other country network? I need help with that. Am using StealersConfig Gen and am not able to do that.

I want to know how to add all the countries in the connection mode like the pictures added below.
3849

3848


Filipino Readers

Alam mo ba kung paano baguhin ang Gtm, Globe sa Connection mode sa ibang network ng bansa? Kailangan ko ng tulong niyan.

Gusto kong malaman kung paano idagdag ang lahat ng mga bansa sa mode ng koneksyon tulad ng mga larawang ipinadala ko sa iyo.
 
Top